ubezpieczenia_majatkowe_2UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

- ubezpieczenia mieszkań i domów
- ubezpieczenia ruchomości domowych
- ubezpieczenia OC w życiu rodzinnym
- ubezpieczenia turystyczne
- ubezpieczenia firm
- ubezpieczenie OC działalności gospodarczej
- ubezpieczenia zawodowe
- ubezpieczenia OC wychowawcy/nauczyciela/instruktora
- ubezpieczenia rolne
- inne


Szczegółowo zakres ochrony jest opisany każdorazowo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia mieszkania lub domu / budynku można zabezpieczyć następujące elementy i ryzyka z nimi związane (co ubezpieczamy i w jakim zakresie):

  • mury od ognia i innych zdarzeń losowych (np. pożar, uderzenie pioruna, zalanie, huragan, powódź, grad, wybuch, osuwanie ziemi) - wymagany przy kredycie hipotecznym
  • elementy stałe od ognia i innych zdarzeń losowych (np . podłogi, drzwi, glazura, biały montaż)
  • mienie ruchome od ognia i innych zdarzeń losowych (np. meble, sprzęt rtv/agd, wyposażenie)
  • elementy stałe i ruchomości od kradzieży z włamaniem i rozboju
  • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (szkody wyrządzone osobie lub w mieniu innej osoby - np. zalanie mieszkania sąsiada).

Ubezpieczenie mieszkania, domu lub budynku, aby było kompletne, powinno zawierać wszystkie powyższe elementy.

Dom w budowie

Jest to ubezpieczenie dla osób, które prowadzą inwestycje budowlane polegające na budowie, rozbudowie, nadbudowie lub przebudowie domu:

Domy jednorodzinne oraz stałe elementy są objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, zalania, huraganu, powodzi, spływu wód po zboczach, gradu, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny oraz KATASTROFY BUDOWLANEJ.

Za dodatkową opłatą, ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rozboju mogą zostać objęte: mienie ruchome oraz stałe elementy domu jednorodzinnego.

Domki letniskowe

Przedmiotem ubezpieczenia jest określony w umowie domek letniskowy wraz ze stałymi elementami oraz mienie ruchome w tym domku.
Za domek letniskowy uznawany jest zamieszkiwany czasowo budynek, służący celom rekreacyjnym oraz budynek na terenie ogródka działkowego lub innego rodzaju działki rekreacyjnej.Ubezpieczenie na podróż daleką i bliską

Często podróżujesz i chcesz mieć pewność, że w czasie wyjazdu żaden nieprzewidziany wypadek nie pokrzyżuje Twoich planów? Pozwól aby nasza polisa kompleksowo czuwała nad Twoim bezpieczeństwem.

Na lotnisku ginie Ci bagaż, narty? W czasie górskich wojaży pechowo skręcasz nogę i potrzebujesz pomocy medycznej? Wszelkie wydatki, związane z tymi zdarzeniami, pokryte zostaną z Twojej polisy ubezpieczeniowej bez angażowania Twojej gotówki. Ochrona obejmuje w zależności od wariantu między innymi:

-ubezpieczenie bagażu,

-ubezpieczenie kosztów leczenia,

-ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

- ubezpieczenie medyczne assistance.

Dla osób często wyjeżdżających za granicę służbowo bądź prywatnie, proponujemy roczne ubezpieczenie kosztów leczenia. Ochroną są objęte wszystkie wyjazdy zagraniczne w ciągu roku. Zawsze wybieraj optymalny wariant ubezpieczenia, najbardziej odpowiadający Twoim potrzebom.


Ubezpieczenie turystyczne może być kupione w wariancie podstawowym lub rozszerzone o dodatkowe klauzule jak np.:

- uprawiania sportów zimowych

- uprawianie sportów wyczynowych

- pracy fizycznej

- ochrony sprzętu sportowego

- terroryzmu

- choroby przewlekłe

ubezpieczenia_majatkowe_1

Ubezpieczenie małego i średniego biznesu/ubezpieczenie firmy

W naszej ofercie posiadamy ubezpieczenia dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom. W zależności od potrzeb przedmiotem ubezpieczenia mogą być różne składniki majątku firmy:

- budynki/lokale, budowle, elementy działki

- mienie ruchome (maszyny, urządzenia, wyposażenie),

- nakłady inwestycyjne,

- środki obrotowe,

- sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny,

- wartości pieniężne,

- mienie osób trzecich,

- mienie pracownicze

Ubezpieczenie może być rozszerzone o wiele klauzul, jak np.

- zwiększonych kosztów działalności

- prac budowlanych

- sprzętu przenośnego

- szkód elektrycznych

W zależności od oczekiwań zakres ochrony może dopasować elastycznie:

ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all risk),

lub od ryzyk nazwanych:

- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów + przepięcia

- kradzieży z włamaniem i rabunku

- wandalizmu

- szyb od stłuczenia

- cargo

OC przedsiębiorcy/działalności gospodarczej

Odpowiedzialność osób fizycznych, przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych za szkody powstałe w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem.

Oferujemy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia:

- OC ogólna (z wyłączeniem OC za produkt )

- OC podstawowe + OC za produkt

Ubezpieczenie można rozszerzyć o dodatkowe klauzule, jak np.:
- OC za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- OC najemcy

- OC za szkody pomiędzy Ubezpieczonymi i ich podwykonawcami
- OC za szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego

- OC w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu

- OC przechowawcy

 

.:Szybki kontakt:.

Tel. Kom. 601 673 077 Tel. Stacjonarny 94 346 29 22

e-mail: waldemar@ubezpieczeniapiotrowski.pl

wykonanie: PRODO tworzenie stron