UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEubezpieczenia_komunikacyjne_2

- ubezpieczenie OC
- ubezpieczenie AC
- ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
- ubezpieczenia mini AC
- ubezpieczenia ZK
- ubezpieczenia assistance
- inne

Trochę więcej o ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Szczegółowo zakres ochrony jest opisany każdorazowo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Ubezpieczenia komunikacyjne obejmują ochroną samochody oraz pasażerów nimi podróżujących i są najchętniej zawieranymi ubezpieczeniami w Polsce.

Ubezpieczenia OC, AC, NNW oraz inne opisane poniżej rozszerzenia uzupełniają się wzajemnie i zapewniają pełną ochronę w prawie każdej sytuacji na drodze:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC- odszkodowanie wypłacane poszkodowanemu z polisy sprawcy.Ubezpieczenie OC to podstawowa polisa ubezpieczeniowa, którą należy wykupić dla każdego zarejestrowanego pojazdu. Zakres ochrony reguluje ustawa
 • Auto Casco - odszkodowanie wypłacane za szkody w ubezpieczonym samochodzie lub za kradzież pojazdu.

  Wykupując ubezpieczenie AC (Auto Casco), warto uważnie przyjrzeć się zawieranej umowie, ponieważ zakres, nawet u tego samego ubezpieczyciela, może się znacznie różnić w poszczególnych pakietach.

  Poniżej znajdziesz najważniejsze elementy i punkty w warunkach ogólnych, które trzeba wziąć pod uwagę zawierając polisę AC:

 • wariant - serwisowy czy kosztorysowy - decyduje o tym, czy przy wypłacie odszkodowania będzie brana pod uwagę amortyzacja za zużycie części.
 • udziały własne - włączone czy zniesione - procentowy lub kwotowy udział ubezpieczonego w każdej szkodzie lub udział w szkodzie jeżeli zachodzą opisane w warunkach ogólnych przesłanki.
 • suma ubezpieczenia AC - od jakiej wartości ubezpieczony jest samochód - należy również sprawdzić czy ta wartość jest utrzymana przez okres obowiązywania polisy (istotne dla samochodów nowych i ewentualnie 2-3 letnich). Ponadto suma ubezpieczenia może być redukcyjna lub nieredukcyjna - zmniejsza się lub nie, po wypłacie odszkodowania.
 • zakres - pozycja warunków ogólnych, która mówi za jakie szkody faktycznie odpowiada ubezpieczyciel.
 • wyłączenia odpowiedzialności - tutaj znajdziemy informację za jakie szkody nie ma odpowiedzialności z polisy. Jeżeli polisa jest w wariancie tzw. "all risks" wtedy szczególnie ważna jest lektura wyłączeń, ponieważ co do zasady, ryzyka, które nie są wyłączone z zakresu, są objęte ubezpieczeniem
 • NNW - wypłata odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu w razie wypadku. Z ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów w razie wypadku komunikacyjnego przysługuje wypłata w zależności od poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie jest liczone jako odpowiedni procent sumy ubezpieczenia odpowiadający poniesionemu uszczerbkowi na zdrowiu i przysługuje pasażerom i kierowcy, którzy podróżowali pojazdem w chwili zdarzenia (nie więcej niż ilość pasażerów, która zgodnie z dowodem rejestracyjnym może jechać danym samochodem)
 • Car assistance - pomoc w razie unieruchomienia pojazdu, w różnych wariantach, może obejmować również samochód zastępczy.

  Ubezpieczenie Car Assistance to kolejny ważny składnik pakietu ubezpieczeniowego i warto zwrócić uwagę na jego zakres w relacji do ceny jaką chcemy zapłacić. Poniżej najbardziej istotne składniki, którym warto się przyjrzeć:

 • zakres - w jakim przypadku faktycznie przysługuje nam pomoc.
 • samochód zastępczy - czy nam przysługuje, na jak długo i w jakim przypadku - auto zastępcze w zależności od wariantu może nam przysługiwać np. tylko w razie kradzieży, albo również w razie wypadku i w najszerszych wariantach w razie awarii.
 • holowanie pojazdu - na jaką odległość w Polsce i za granicą
 • limit kilometrów od domu - czy jest czy go nie ma - istotny zapis, który może spowodować, że np. w razie rozładowania akumulatora pod naszym domem, nie będziemy mogli skorzystać z pomocy assistance.
 • nocleg - w najbardziej rozbudowanych wariantach assistance przysługuje nam nocleg, w razie awarii lub wypadku, dla osób podróżujących samochodem
 • Szyby samochodowe  - pozwala na wymianę uszkodzonej szyby bez naruszania ubezpieczenia Auto Casco, jego istotą jest brak szkody minimalnej (w AC najczęściej 500 PLN) oraz brak utraty zniżek w AC (różnie u poszczególnych ubezpieczycieli).

  Ubezpieczenie szyb samochodowych, umożliwia nam skorzystanie z polisy ubezpieczeniowej w razie wybicia lub pęknięcia szyby bez uruchamiania polisy Auto Casco.

  Dzięki wykupieniu takiej dodatkowej ochrony nie powinniśmy tracić zniżki w AC, w razie likwidacji szkody z powodu np. uszkodzonej od kamienia szyby przedniej.

  Należy zwrócić uwagę na ewentualne udziały własne, sposób likwidacji szkody (czy zamienniki czy szyby oryginalne - najczęściej zamienniki) oraz sumę ubezpieczenia.

 • Ochrona utraty zniżki  - dodatkowa opcja, która przy pierwszej szkodzie pozwala zachować dotychczasowe zniżki u danego ubezpieczyciela.
 • Bagaż  - ubezpieczenie bagażu przewożonego w pojeździe 

.:Szybki kontakt:.

Tel. Kom. 601 673 077 Tel. Stacjonarny 94 346 29 22

e-mail: waldemar@ubezpieczeniapiotrowski.pl

wykonanie: PRODO tworzenie stron